Almatec.nu Network Operations Center NOC Infratech Telecommunicatie

Het beheer van uw straatkasten neemt veel tijd in beslag en is een kostbaar proces. U heeft immers 24/7 personeel nodig dat alles nauwkeurig in de gaten houdt. Want in de straatkasten bevinden zich uw investeringen en uw kostbare apparatuur.

Voor het beheer van uw straatkasten kunt u bij onze partner Infratech Telecommunicatie B.V. terecht. Infratech beheert voor veel telecombedrijven 24/7 de opvolging en afhandeling van alarmmeldingen, de toegangsverleningen en het beheer van de condities van de straatkasten. Infratech heeft hierin al meer dan 12 jaar ervaring. Waarom zou u tijd en kosten investeren in het opleiden van personeel en het beheer van uw apparatuur als zij u van begin tot eind kunnen helpen?

Infratech maakt gebruik van live real-time monitoring door middel van haar i-BOX waarop sensoren en aansturingsmodules kunnen worden aangesloten. Dankzij het concept van de i-BOX worden veranderingen tijdig opgemerkt en storingen of erger voorkomen. Infratech handelt direct en volgens een vooraf overeengekomen protocol.

Het netwerk van Infratech is redundant uitgevoerd en de netwerkservers zijn fysiek gescheiden in twee afzonderlijke locaties in Nederland. De ruimtes worden tegen inbraak en brand bewaakt. Het netwerk zelf is ook uitstekend beveiligd.

Infratech verzorgt ook rapportages waarmee u een indruk krijgt van de kwaliteit van uw ruimten en apparatuur. Indien u dat wenst kunnen zij ook ieder kwartaal een rapportage verzorgen waarop de waarden van elke locatie afzonderlijk worden vermeld.

Infratech Telecommunicatie B.V. heeft nu al 4 telecombedrijven met meer dan 500 locaties in beheer waarvan het grootste gedeelte in Nederland ligt en de rest in Duitsland, België en Engeland. 

Het maakt niet uit hoe groot of klein en wáár uw netwerk is, met uw verbindingen, intern en extern, kan onze partner Infratech over de landsgrenzen uw ruimten beheren, bewaken en andere partijen aansturen om actie te ondernemen. Infratech ziet de medewerking met haar klanten als een partnership van begin tot eind en laat u deel uitmaken van haar expertise.

Laat ook uw bedrijf ontzorgen en laat het NOC van Infratech Telecommunicatie B.V. uw ruimten 24/7, 365 dagen per jaar beheren.

Wilt u meer informatie, neem dan gerust contact met ons op. Wij zijn u graag van dienst!